Istoric si om politic
Liberal prin ratiune, patriot prin fidelitate
  Titlul complet: Regalitatea română.Perspective istoriografice, coord. Liviu Brătescu, Mihai-Stefan Ceauşu, Alexandru Gavriş, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2018.   La împlinirea a 150 de ani de la instaurarea monarhiei constituţionale, un grup de cercetători şi profesori, preocupaţi de procesul de modernizare...
  Titlul complet: România la răscruce. Anul 1866. Editura Institutul European, Iaşi, 2015.   Romania la rascruce. Anul 1866 este un volum ce realizeaza o analiza a contextului intern si international care a precedat Unirea Principatelor Romane - alegerea lui Alexandru I. Cuza...
  Titlul complet: Liberali versus conservatori: monumente publice şi memorii concurente în Romania modernă (1866-1914) Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2015.   Fenomenul monumentelor publice din spaţiul românesc nu a presupus niciodată doar o chestiune de gust artistic, ci şi un fapt social,...
  Titlul complet: I.C.Bratianu şi politic a externă a României (1866-1888), Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2014.   Lucrarea de faţă îşi propune realizarea unei riguroase analize asupra evoluţiei pe care statul român o înregistrează în planul relaţiilor internaţionale în intervalul de timp...
  Titlul complet: Monarhia în România, o evaluare. politică, memorie şi patrimoniu, coord. Liviu Bratescu, Ştefania Ciubotaru, Iaşi, Editira Universitatii Alexandru Ioan Cuza, 2013   În volumul de faţă monarhia românească este cercetată din perspectiva studiilor de istorie a mentalităţilor, a celor de...
  Titlul complet: Conservatorismul românesc: origini, evoluţii, perspective, coord. Liviu Bratescu, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2014   Volumul de faţă reuneşte în paginile sale studii de istorie politică modernă şi contemporană, dar şi analize de natură politologică. Ele oferă o amplă...
  Titlul complet: Liberalismul românesc: tendinţe, structuri, personalităţi, coord. Liviu Brătescu, Ovidiu Buruiană, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuya, Iaşi, 2013. Volumul nu îşi propune atât o istorie a liberalismului, cât, mai ales, să suscite o dezbatere profesională legată de transformarea socială în...
  Titlul complet:  Liberalismul romanesc si valentele sale europene, coord. Liviu Bratescu,  editia a II-a revazuta si adaugita, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi, 2013. Volumul cuprinde studii ale unor cercetatori din Romania si nu numai referitoare la liberalismul romanes. "Acest volum are nu...

Comunicate de presa