Regalitatea română. Perspective istoriografice

Regalitatea română. Perspective istoriografice

Titlul complet: Regalitatea română.Perspective istoriografice, coord. Liviu Brătescu, Mihai-Stefan Ceauşu, Alexandru Gavriş, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2018.

La împlinirea a 150 de ani de la instaurarea monarhiei constituţionale, un grup de cercetători şi profesori, preocupaţi de procesul de modernizare a României şi de evoluţia acesteia în perioada interbelica, au dorit să surprindă rolul jucat de instituţia monarhică în spaţiul românesc de-a lungul a 81 de ani. Chiar dacă momentul festiv putea duce la apariţia unor analize elegiace, nu a fost deloc aşa, ba dimpotrivă. Textele ce se regăsesc astăzi în cuprinsul volumului intitulat Regalitatea română.

Perspective istoriografice realizează un excurs istoriografic provocator, având, printre altele, calitatea de a prezenta cititorilor mai multe episoade din istoria instituţiei monarhiei româneşti, poziţionarea ei faţă de anumite momente politice şi, nu în ultimul rând, modul în care evoluţia politică, economică şi culturală a României a fost influenţată de personalitatea celor patru regi ai României.

Leave a comment